java, آموزش قدم به قدم جاوا, جاوا

رشته ها در جاوا (Create Strings in Java)

رشته ها در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رشته ها در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

 1. شی گرایی در جاوا
 2. Interface در جاوا

رشته ها در جاوا

به مجموعه ای از کاراکتر ها کنار هم رشته میگویند یا به زبان دیگر آرایه ای از کاراکتر ها را رشته میگویند.در حقیقت در جاوا رشته ها object ای هستند که مجموعه ای از کاراکتر ها را نمایش میدهند.. به طور مثال به دو صورت زیر میتوان یک رشته را در جاوا تعریف کرد:

     char[] ch={‘c’,’o’,’d’,’e’,’g’,’a’,’t’,’e’};   
    String s=new String(ch);

اما به صورت مستقیم هم میتوان یک رشته را ساخت(بدون استفاده از کاراکتر یا new کردن):

String s2=”codegate”;

همچنین رشته ها در جاوا شامل متد های زیادی برای کار با رشته ها هستند. در اینجا ما مهمترین های آنها را نام میبریم:

 1. Compare
 2. Concat
 3. Equals
 4. Spilit
 5. Length
 6. Replace
 7. CompareTo
 8. Substring
 9. Intern

رشته ها در جاوا سه interface را implements کرده اند. این interface ها به ترتیب:

 1. Serializable
 2. Comparable
 3. CharSequence

CharSequence

CharSequence یک interface برای نمایش مجموعه ای از کاراکتر ها است.سه کلاس که در جاوا از CharSequence استفاده میکنند. این بدین معنی است که برای ساختن رشته ها در جاوا میتوان از این سه کلاس استفاده کرد این سه کلاس به ترتیب زیر هستند:

 1. String
 2. StringBuilder
 3. StringBuffer

String تغییر ناپذیر است یعنی ثابت هستند و اگر ما رشته ای را تغییر دهیم یک شی جدید ساخته می شود. برای استفاده از رشته های تغییر پذیر شما باید از StringBuilder و StringBuffer استفاده کنید.

ساخت رشته

برای ساخت رشته ها در جاوا دو روش وجود دارد:

 1. String Literal
 2. New Keyword

برای روش اول کافیست مستقیم رشته خود را وارد کنیم.

String s2=”codegate”;

هر موقع ما یک رشته با استفاده ازString literal میسازیم ماشین مجازی جاوا این رشته را در String Constant pool بررسی میکند. اگر رشته وجود داشت فقط یک اشاره گر به سوی آن رشته به ما میدهد. اگر رشته وجود نداشت یک رشته جدید ساخته و در String constant pool ذخیره میشود. به طور مثال در کد زیر دو اشاره گر s1 و s2 به یک رشته اشاره دارند.

String s1=”Welcome”;
String s2=”Welcome”;//will not create new instance

در روش دوم ساخت رشته ما از کلمه کلیدی new استفاده میکنیم.

String s3=new String(“Welcome”);//creates two objects and one reference variable

در کد بالا ماشین مجازی جاوا یک شی ساده درون heap میسازد و یک رشته Welcome درون String constant pool میسازد. یک اشاره گر هم که اشاره به شی ما درون heap دارد میسازد. پس 2 شی و یک اشاره گر درون این روش ساخته می شود.

در مورد متد های رشته ها در جاوا در آموزش بعدی صحبت می کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *