#c, آموزش قدم به قدم #c, سی شارپ

تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ (even or odd)

تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد و آشنایی ابتدایی با سی شارپ کافی است.

اعداد زوج و فرد

اعداد صحیح با توجه به بخش‌پذیریشان به عدد دو به دو بخش زوج و فرد تقسیم می‌شوند. اعداد فرد به اعداد صحیحی گفته می‌شوند که بر دو بخش پذیر نباشند. حاصل تقسیم آنها به دو نیمه یک عدد صحیح و باقی‌مانده یک باشد. اعداد فرد(Odd number) در ریاضی در مقابل اعداد زوج قرار دارند و مضرب دو نیستند. یک و منفی سه از اعداد فرد هستند. صفر، چهار و منفی دو از اعداد زوج هستند. به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد k زوج است اگر و تنها اگر k=2n باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد کند زوج است (در حالت کلی تر اگر عددی، عدد زوجی را عاد کند زوج است) به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد p فرد است اگر و تنها اگر p=2n-1 باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد نکند فرد است (در حالت کلی تر اگر این عدد صحیح هیچ عدد زوجی را عاد نکند فرد است) به عبارت دیگر برای اثبات زوج بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد فرد یک واحد کمتر است (یا بیشتر است) به همین صورت برای اثبات فرد بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد زوج یک واحد بیشتر (یا کمتر) است.(ویکیپدیا)

تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ

برای تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ ما دو متد جداگانه مینویسیم. نام متدها به ترتیب isEven و isOdd است. ورودی متدها یک عدد است و خروجی آنها یک Boolean است. در هر متد بررسی میشود باقیمانده ورودی با 2 چند است. اگر 0 بود عدد ما زوج است و اگر نه فرد است. کد تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ به صورت زیر است:

    public static bool isEven(int number) {
      return (number % 2 == 0);
    }
    public static bool isOdd(int number){
      return (number % 2 != 0);
    }

تست برنامه تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ

برای تست کدهای بالا، کد main زیر را بزنید:

    public static void Main (string[] args)
    {
      Console.WriteLine("is odd: "+isOdd(10));
      Console.WriteLine("is odd: "+isOdd(11));
      Console.WriteLine("is even: "+isEven(10));
      Console.WriteLine("is even: "+isEven(11));

      Console.ReadKey ();

    }

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *