ماشین بردار پشتیبان در پایتون (SVM in python)

ماشین بردار پشتیبان در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ماشین بردار پشتیبان در پایتون (SVM) همراهی کنید. SVM یکی از الگوریتم‌های طبقه بندی بوده که بدلیل سادگی می‌توان در ابعاد بالا نیز از آن استفاده کرد. این جلسه به توضیح و پیاده سازی این الگوریتم خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، پیش‌نیاز‌های زیر را بررسی کنید: رگرسیون خطی […]

ادامه مطلب