دسته‌ بند بیز ساده در پایتون (Naïve Bayes)

دسته‌ بند بیز ساده در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دسته‌ بند بیز ساده در پایتون همراهی کنید. ابتدای این جلسه دسته‌بند بیز ساده را توضیح داده و سپس به پیاده سازی این الگوریتم (به کمک دیتاست Social network ads و کتابخانه sklearn) در پایتون می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مرور کنید: رگرسیون خطی در پایتون […]

ادامه مطلب