متد static در جاوا (Static Methods)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد static در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز های این جلسه شامل موارد زیر هستند: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با Constructor آشنایی با متغیر static Static در جاوا کلمه کلیدی static در جاوا را ابتدای اولین برنامه ای که مینویسیم آن را میبینیم (منظور متد main است که […]

ادامه مطلب

overriding در جاوا (method overriding)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش overriding در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با شی گرایی آشنایی با ارث بری Overriding در جاوا در یک کلاس اگر یک متد همنام متدی که در کلاس پدر خود وجود دارد،بنویسیم به آن override میگویند. به زبان دیگر اگر کلاس فرزند […]

ادامه مطلب

متد در سی شارپ (method implementation in c sharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با while آشنایی با if متد در سی شارپ فرض کنید میخواهید مجموع اعداد 1 تا 10 و 20 تا 37 را بدست آورید. برای این کار شما باید دو حلقه را بنویسید حال […]

ادامه مطلب

متد در جاوا (method implementation in java)

در این جلسه تیم کدگیت را  با آموزش متد در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با while آشنایی با if متد در جاوا فرض کنید میخواهید مجموع اعداد 1 تا 10 و 20 تا 37 را بدست آورید. برای این کار شما باید دو حلقه را بنویسید حال اگر مجموع […]

ادامه مطلب