k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN in Python)

k نزدیکترین همسایه در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN) همراهی کنید. در ابتدای این جلسه الگوریتم KNN را توضیح و سپس به پیاده سازی آن در پایتون به کمک کتابخانه Sklearn می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه آموزش رگرسیون خطی در پایتون را مطالعه نمایید. K نزدیکترین همسایه طبقه‌بندی مبتنی بر k نزدیکترین […]

ادامه مطلب