ساخت تصویر معکوس در پایتون (Mirror Image)

ساخت تصویر معکوس در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در پایتون همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر مبانی خواندن یک عکس در پایتون بیان شد در این قسمت ابتدا الگوریتم ساخت تصویر معکوس در پایتون را تشریح می‌کنیم سپس به پیاده‌سازی این الگوریتم می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: […]

ادامه مطلب

ساخت تصویر معکوس در سی شارپ (Mirror Image)

ساخت تصویر معکوس در سی شارپ

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در سی شارپ همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر، مبانی خواندن و نوشتن یک عکس در سی شارپ بیان شد در این قسمت ابتدا الگوریتم ساخت تصویر معکوس در سی شارپ را تشریح می‌کنیم سپس به پیاده‌سازی این الگوریتم می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، […]

ادامه مطلب

ساخت تصویر معکوس در جاوا (Create Mirror Image)

ساخت تصویر معکوس در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در جاوا همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر، مبانی خواندن و نوشتن یک عکس در جاوا و بهبود آنها بیان شد در این قسمت ابتدا الگوریتم ساخت تصویر معکوس در جاوا را تشریح می‌کنیم سپس به پیاده‌سازی این الگوریتم می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، […]

ادامه مطلب