رمزنگاری سزار در سی شارپ (Caesar Cipher)

رمزنگاری سزار در سی شارپ

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رمزنگاری سزار در سی شارپ همراهی کنید. رمزنگاری سزار یکی از اولین و ساده‌ترین نوع رمزنگاری می‌باشد. در این جلسه الگوریتم رمزنگاری سزار و پیاده سازی آن در سی شارپ را توضیح خواهیم داد. قبل از مطالعه این جلسه، پیشنهاد می‌گردد آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: متد در سی شارپ حلقه For […]

ادامه مطلب

رمزنگاری سزار در جاوا (caesar cipher)

رمزنگاری سزار در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رمزنگاری سزار در جاوا همراهی کنید. رمزنگاری سزار یکی از اولین و ساده‌ترین نوع رمزنگاری می‌باشد. در این جلسه الگوریتم این رمزنگاری و پیاده سازی آن در جاوا را توضیح خواهیم داد. قبل از بررسی این جلسه، پیشنهاد می‌کنیم آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: متد در جاوا حلقه For در جاوا If […]

ادامه مطلب