کوییز اول سی پلاس پلاس

به کوییز اول سی پلاس پلاس خوش آمدید:

کدام یک از عبارات زیر عملگر منطقی And می‌باشد؟

جواب گزاره (1 && (0 || 1)!)!. چیست؟

کدام یک از گزینه های زیر نحوه نوشتار دستور if می‌باشد؟

مقدار x در پایان حلقه زیر چیست؟
;int x 
{}(; ++for(x=0; x<10; x  

چه زمانی حلقه (while (x<100 اجرا می‌شود؟

کدام یک دستور حلقه نمی‌باشد؟

حلقه do while  حداقل چند بار اجرا می‌شود؟

کدام یک تعریف یک تابع نیست؟

مقدار بازگشت تابع زیر چیست؟


;(int func(char x, float v, double t

چگونه یک تابع صدا زده می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *