ساخت تصویر معکوس در پایتون (Mirror Image)

ساخت تصویر معکوس در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در پایتون همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر مبانی خواندن یک عکس در پایتون بیان شد در این قسمت ابتدا الگوریتم ساخت تصویر معکوس در پایتون را تشریح می‌کنیم سپس به پیاده‌سازی این الگوریتم می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: […]

ادامه مطلب

تبدیل Affine در پایتون (Affine Transformation)

تبدیل Affine در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل Affine در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ابتدای این جلسه تبدیل Affine را معرفی می‌کنیم و در خصوص نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد. در پایان این تبدیل را در پایتون پیاده‌سازی خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم قبل از بررسی این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: خواندن تصاویر در پایتون […]

ادامه مطلب

چرخش تصاویر در پایتون (Image Rotation)

چرخش تصاویر در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش چرخش تصاویر در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در این جلسه ابتدا فرمول نحوه چرخش یک تصویر را توضیح داده سپس به پیاده سازی آن در پایتون می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از بررسی این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید: خواندن تصاویر در پایتون حلقه For در پایتون لیست در پایتون چرخش […]

ادامه مطلب

فیلتر میانگین در پایتون (Mean Filter in Python)

فیلتر میانگین در پایتون

در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر کدگیت، این قسمت به معرفی فیلتر میانگین در پایتون (Mean Filter) می‌پردازیم. نخست فیلتر میانگین و نحوه کار آن را توضیح داده و در ادامه به پیاده سازی آن در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این آموزش، پیش‌نیازهای زیر را مطالعه کنید: خواندن تصاویر در پایتون حلقه For در پایتون فیلتر […]

ادامه مطلب

فیلتر نقطه میانی در پایتون (Midpoint Filter in Python)

فیلتر نقطه میانی در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش فیلتر نقطه میانی در پایتون می‌پردازد. طبق روال آموزش‌های گذشته ابتدا فیلتر نقطه میانی را معرفی سپس به پیاده سازی آن در زبان پایتون خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های ذیل را بخوانید: خواندن تصاویر در پایتون حلقه For در پایتون توابع در پایتون لیست در پایتون فیلتر مینیمم […]

ادامه مطلب
1 2 3 9