اعداد کامل در جاوا (Perfect Number in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کامل در جاوا همراهی کنید. عددی کامل است که مجموع مقسوم‌علیه‌های آن برابر با خود عدد باشد. در این جلسه به پیاده سازی و انواع روش محاسبه اعداد کامل در ریاضیات می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم پیش‌نیازهای این آموزش را مطالعه کنید: توابع در جاوا Static در جاوا For در جاوا اعداد کامل […]

ادامه مطلب

دنباله پادوان در جاوا (Padovan Sequence in java)

در این جلسه ما را با آموزش دنباله پادوان در جاوا همراهی کنید. دنباله پادوان یکی از دنباله‌های مشابه با سری فیبوناچی می‌باشد اما شروط پایه این دو متفاوت است. این آموزش به توضیح دنباله پادوان پرداخته سپس این دنباله را در جاوا پیاده سازی می‌کنیم. پیش‌نیازهای این آموزش به صورت زیر می‌باشد: متد در جاوا حلقه for در جاوا […]

ادامه مطلب

اعداد کاتالان در جاوا (Catalan Number in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کاتالان در جاوا همراهی کنید. ابتدای این آموزش دنباله اعداد کاتالان و فرمول آن را بیان خواهیم کرد سپس به پیاده سازی آن در زبان جاوا می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بخوانید: متد در جاوا حلقه For در جاوا If در جاوا روش بازگشتی در […]

ادامه مطلب

تبدیل کسینوسی گسسته در جاوا (Discrete cosine transform)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل کسینوسی گسسته در جاوا (DCT)همراهی کنید. ابتدای این جلسه طبق روال گذشته در مورد الگریتم DCT یا تبدیل کسینوسی گسسته توضیحی خواهیم داد و سپس به پیاده سازی این الگوریتم در زبان جاوا خواهیم پرداخت. همچنین پیش نیازهای این آموزش شامل موارد زیر می‌باشد: آشنایی با متد آشنایی با آرایه آشنایی […]

ادامه مطلب

مجموعه آموزش گرافیک در جاوا (Graphic in Java)

در این قسمت تیم کدگیت مجموعه آموزش گرافیک در جاوا را برای شما مهیا کرده است. این آموزش شامل قسمت های آموزش اشیا گرافیکی ساده نظیر JButton و … است. در قسمت های پیچیده‌تر این مجموعه آموزش، Objectهایی همچون JFrame و JPanel توضیح می‌دهیم. مجموعه آموزش گرافیک در جاوا JButton در جاوا JLable در جاوا JTextField در جاوا JTextArea در […]

ادامه مطلب
1 3 4 5 6 7 45