interface در جاوا (implements interface in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش interface در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با کلاس استاتیک آشنایی با ارث بری آشنایی با متد آشنایی با انواع ارث بری در جاوا Interface در جاوا ما در آموزش های گذشته در مورد کلاس های abstract صحبت کردیم. در این […]

ادامه مطلب

رشته ها در جاوا (Create Strings in Java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رشته ها در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا Interface در جاوا رشته ها در جاوا به مجموعه ای از کاراکتر ها کنار هم رشته میگویند یا به زبان دیگر آرایه ای از کاراکتر ها را رشته میگویند.در حقیقت در جاوا رشته ها […]

ادامه مطلب

کلید واژه final در جاوا (Final keyword)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلید واژه final در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی در جاوا Constructor در جاوا ارث بری در جاوا Override در جاوا آشنایی با متد کلید واژه final در جاوا کلید واژه final در مواقعی استفاده میشود که ما میخواهیم کاربر را محدود کنیم. این […]

ادامه مطلب

کلاس تودرتو استاتیک در جاوا (Static Nested Class)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلاس تودرتو استاتیک در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با static کلاس تودرتو در جاوا در جاوا میتوانیم یک کلاس را درون یک کلاس دیگر بنویسیم. اگر کلاسی درون کلاس دیگر باشد را کلاس تودرتو در جاوا (Nested […]

ادامه مطلب

کلاس تودرتو غیر استاتیک در جاوا (Non Static Nested Class)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کلاس تودرتو غیر استاتیک در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با abstract آشنایی با متد کلاس تودرتو در جاوا در جاوا میتوانیم یک کلاس را درون یک کلاس دیگر بنویسیم. اگر کلاسی درون کلاس دیگر باشد را کلاس تودرتو در جاوا […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 9