ک م م در سی شارپ (کوچکترین مضرب مشترک)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ک م م در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در سی شارپ است.

کوچکترین مضرب مشترک(ک م م)

کوچکترین مضرب مشترک یکی از مسایل در رشته ریاضی است. برای محاسبه ک م م بین دو عدد کافی است عددی پیدا کنیم که بر هر دو عدد بخش پذیر باشد و کوچکترین مضربی باشد که چنین ویژگی را دارد. برای مثال ک م م دو عدد 2 و 3 عدد 6 است.ک م م سه ویژگی زیر را دارد:

  1. ک م م هر عددی با عدد 0 میشود 0 .
  2. ک م م هر عدد با 1 میشود خود عدد.
  3. ک م م دو عدد یکسان برابر با خودش است.

پیاده سازی ک م م در سی شارپ

برای پیاده سازی ک م م در سی شارپ از فرمول های ریاضی استفاده میکنند. ولی ما در اینجا با استفاده از دستورات شرطی به حل مسئله ک م م در سی شارپ میپردازیم.

در ابتدای کار ما نیاز به دو عدد داریم که ک م م آنها را پیدا کنیم. ما این دو عدد را a و  b مینامیم. سپس متدی به نام lcm مینویسیم که a و b را میگیرد و خروجی آن ک م م a و  b است.روش پیاده سازی ک م م به این صورت است که ما عدد بزرگتر را در نظر میگیریم و مضرب های آن را محاسبه میکنیم(یعنی مثلا a*1 , a*2 …) سپس مضرب های حاصل را بر عدد کوچکتر تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر باشد ک م م را پیدا کرده ایم.

بیشتر بخوانید:  جستجوی دودویی در سی شارپ (Binary Search)

کد ک م م در سی شارپ را میتوان چند قسمت کرد.

  1. اگر یکی از اعداد a و  b صفر باشند
  2. اگر اعداد a و b با هم برابر باشند.
  3. اگر اعداد a و b مضرب هم باشند(بر هم بخشپذیز باشند مثل 2 و 4).
  4. اگر جز حالات 1 تا 3 نباشند.
بیشتر بخوانید:  جمع خانه های آرایه در سی شارپ (sum element of array)

ما در کد بالا ابتدا چک کردیم که اعداد ورودی برایر 0 هستند یا خیر. اگر نبودند برابری آن دو عدد را نیز بررسی کردیم و باز هم اگر برابر نبودند عدد بزرگتر را پیدا میکنیم و به دنبال مضربی از این عدد میگردیم که بر عدد کوچکتر نیز بخشپذیر باشد. سپس خروجی را برمیگردانیم.

دو متغیر factor به عنوان عددی متغیر برای محاسبه مضرب عدد بزرگتر و foundlcm نیز متغیری است برای خروج از while وقتی که ما ک م م را پیدا کردیم.

پسورد: www.codegate.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *