واروخوانه لیست پیوندی در جاوا (Palindrome Linked List)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه لیست پیوندی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است:

  1. آشنایی با لیست پیوندی
  2. آشنایی با متد
  3. آشنایی با if
  4. آشنایی با while
  5. آشنایی با generic
  6. آشنایی با شی گرایی
  7. آشنایی با constructor
  8. آشنایی با this
  9. آشنایی با palindrome

در این آموزش از تمام موارد بالا استفاده شده است و موارد مهمی که حتما باید بدانید شماره های 1،2،3،4 است که در این قسمت استفاده شده است.

واروخوانه

قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل فارسی ایست برای پالیندروم (Palindrome) به واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملاً یکسان باشد. به‌عنوان مثال عدد ۱۵۳۴۳۵۱ یک عدد واروخوانه است، یا واژه «Malayalam» که نام یکی از زبانهای محلی جنوب غربی هندوستان است ویا واژه «داد» از این قاعده پیروی می‌کنند(ویکیپدیا).

واروخوانه لیست پیوندی در جاوا

اگر یک لیست پیوندی داشته باشیم که عناصر آن از چپ به راست(اول تا آخر) یا از راست به چپ(آخر به اول) یکسان باشد واروخوانه لیست پیوندی در جاوا میگوییم. در این آموزش متدی را در لیست پیوندی قرار میدهیم به نام isPalindrome. این متد بررسی میکند که لیست پیوندی ما واروخانه است یا خیر.

پیش نیاز واروخوانه لیست پیوندی در جاوا

برای پیاده سازی واروخوانه لیست پیوندی در جاوا، ابتدا لیست پیوندی را نیاز داریم. توضیح کد لیست پیوندی در آموزشهای قبلی آورده ایم. کد لیست پیوندی در جاوا به صورت زیر است:

پیاده سازی واروخوانه لیست پیوندی در جاوا

پیاده سازی واروخوانه لیست پیوندی را از روش لیست پیوندی معکوس استفاده میکنیم. بدین معنی که ابتدا یک لیست پیوندی معکوس با استفاده از لیست پیوندی اصلی میسازیم و سپس عناصر این دو لیست را با هم مقایسه میکنیم اگر با هم برابر بودند متد واروخانه لیست پیوندی در جاوا مقدار true برمیگرداند در غیر این صورت false برمیگرداند. کد آن به صورت زیر است(متد زیر در کلاس SingleLinkedList قرار میدهیم):

در کد بالا یک while نوشتیم برای ساخت لیست معکوس(منظور while اول است).در while دوم عناصر دو لیست را با هم بررسی میکنیم.

تست واروخوانه لیست پیوندی در جاوا

برای تست کدهای بالا، کد main زیر را بزنید:

پسورد: www.codegate.ir

 

دسته : java, جاوا, ساختمان داده در جاوا

دیدگاه بگذارید

نظر شما چیست؟

مطلع کردن شما از
avatar

wpDiscuz