آرایه در php ( آموزش Array )

در این جلسه تیم کدگیت قصد آموزش آرایه در php را به شما عزیزان دارد پس تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

آرایه چیست؟

آرایه ها نوعی ساختمان داده است که می توانند بیش از یک مقدار هم نوع را فقط در یک متغییر ذخیره کند. برای مثال، اگر بخواهید 100 رقم را ذخیره کنید، به جای تعریف 100 متغیر به راحتی می توانید آرایه ای با طول 100 تعریف کنیم.

آرایه در php

آرایه در php سه نوع مختلف دارد و هر مقدار آرایه توسط ID ای که شاخص آرایه خوانده می شود قابل دسترس است.

  • آرایه ی عددی یا Indexed Array : آرایه ای با شاخص عددی مقدار ها به گونه ای خطی ارزیابی و ذخیره می شود.
  • آرایه ی شرکت پذیر یا Associative Array : آرایه ای که شاخصش یک رشته می باشد. این آرایه به جای این که مقدار عنصر را با آرایش شاخص عدد و به صورت خطی ذخیره کند آن ها را در بصورت رابطهای بین مقدار و شاخص ذخیره می کند.
  • آرایه های چند بعدی یا Multidimensional Array  : آرایه ای که یک یا چند آرایه و مقدار را در برداشته باشد و با چند شاخص ارزیابی شود.

حال هر یک از انواع آرایه در php را مورد بررسی قرار می دهیم:

آرایه عددی

این آرایه ها می توانند ارقام، رشته ها و هر شی(object) دیگری را ذخیره کند ولی باید در نظر داشته باشیم که شاخص برای ذخیره و بازیابی اطلاعات از این نوع آرایه در php به صورت عددی بوده و از صفر آغاز می شود.
مثال زیر چگونگی ساختن، ذخیره و بازیابی اطلاعات را در آرایه های عددی نمایش می دهد. در اینجا ما از تابع ()array برای ساختن آرایه استفاده می کنیم:

قطعه کد بالا نتیجه زیر را در خروجی چاپ می کند:

Value is 1
Value is 2
Value is 3
Value is 4
Value is 5
Value is one
Value is two
Value is three
Value is four
Value is five

آرایه های شرکت پذیر

آرایه های شرکت پذیر در زمینه ی قابلیت و عملیاتی که انجام می دهند شبیه به آرایه های عددی هستند ولی با این تفاوت که در قسمت شاخص آرایه به جای عدد یک رشته می باشد. آرایه های شرکت پذیر از رشته کاراکتری به عنوان شاخص استفاده می کنند که به آن ها اجازه می دهد ارتباط محکمی بین کلیدها (شاخص) و مقدار ها برقرار کند.
در مثال زیر برای ذخیره کردن اطلاعات درآمدی کارمندان استفاده از آرایه با شاخص عددی انتخاب عاقلانه ای نخواهد بود. در عوض می توانیم از نام کارمندان به عنوان کلید در آرایه ی شرکت پذیر استفاده کنیم، مقدار هر خانه از آریه هم، درآمد آن کارمند می باشد.

نکته:آرایه ی شرکت پذیر را زمانی که پرینت می کنید، داخل علامت ” ” (نقل و قول) قرار ندهید زیرا هیچ مقداری را نشان نمی دهد.

مثال:

‎‎

قطعه کد بالا نتیجه زیر را در مرورگر به ما نمایش می دهد.

‏Salary of mohammad is 2000‎
Salary of qadir is 1000‎
Salary of zara is 500‎
Salary of mohammad is high
Salary of qadir is medium
Salary of zara is low

آریه های چند بعدی

در آرایه ی چند بعدی، هر عنصر در آرایه ی اصلی ، می تواند یک آرایه باشد. و هر عنصری در هر زیرآرایه نیز می تواند خود آرایه باشد، و به همین شکل ادامه داشته باشد. مقدارها را در آرایه های چند بعدی با چند شاخص می سنجیم.
در مثال زیر برای ذخیره کردن نمرات دانش آموزان در سه درس متفاوت یک آرایه ی دو بعدی می سازیم.در مثال زیر آرایه ما در  واقع یک آرایه شرکت پذیر است که مانند  آرایه ی عددی ساخته می شود.

قطعه کد برای نتیجه زیر را می دهد:

Marks for mohammad in physics : 35
Marks for qadir in maths : 32
Marks for zara in chemistry : 39

در اینجا  آموزش آرایه در php به پایان می رسد امیدواریم توانسته باشیم مطلب را خوب انتقال دهیم.

پسورد: www.codegate.ir

دسته : php

دیدگاه بگذارید

نظر شما چیست؟

مطلع کردن شما از
avatar

wpDiscuz